Priser - B16 Rim Pae

Sæson - priser i DKR (rev. maj 2015)

Lav

Høj

1 uge

4.180

4.840

2 uger

7.920

9.020

3 uger

11.220

12.760

Pr. uge ekstra

2.860

3.300

Priserne er inklusiv gæste service.

 

Lavsæson: 1/4 -15/11

Højsæson: 16/11-31/3

For bestilling og flere oplysninger om Thailand og husene.

- kontakt Lisbeth og Svend Mortensen

Email : semaalb@gmail.com

Tlf. 98 34 32 93 / 29 20 74 55

Lejekontrakt og lejebetingelser (B16, Rim Pae)

Udlejer er Svend Mortensen, Bellinisvej 20, 9200 Aalborg SV (98 343293 / 2920 7455)

Lejer er ....

1. Antal personer & husdyr

Huset må ikke uden speciel tilladelse beboes af flere personer end det i beskrivelsen nævnte antal. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr til huset.

2. Betaling

Lejen indbetales i 2 rater. Depositum (1. rate) som udgør 25 % af det samlede lejebeløb betales senest 10 dage efter, at bestillingen på lejemålet er modtaget. 2. rate skal være indbetalt senest 30 dage før lejeperiodens start. Ved bestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start skal hele lejebeløbet indbetales straks, og senest 10 dage efter at udlejer har modtaget bestilling af huset. Udlejer forbeholder sig ret til at annullere bestillingen, såfremt betalingsfristerne ikke overholdes.

3. Nøgle

Nøglen til huset bliver udleveret ved henvendelse til servicekontoret på stedet.

4. Afregning af El, vand

Vand er inkluderet i lejeprisen og el afregnes efter forbrug og 1,20 kr./kwh. A’conto elforbrug 300 kr./uge betales sammen med 2. rate. Regulering i henhold til aflæsning foretages efter hjemkomst.

5. Force majeure

Udlejer kan med omgående virkning opsige lejekontrakten i tilfælde af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer o.l.) såvel som ved evt. tvangsauktion eller salg af ferieboligen. I så fald får lejeren de indbetalte rater retur.

6. Afbestilling

Ved eventuel afbestilling af lejekontrakten gælder følgende afbestillingsgebyrer:

Indtil 30 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb

Fra 30 dage før ankomst: 50% af det samlede lejebeløb

Det er dog tilladt at overdrage lejekontrakten til en anden lejer, som skal godkendes af udlejeren.

7. Slutrengøring

Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet stand, d.v.s. affald, herunder flasker, papir og husholdningsaffald skal være fjernet fra huset. Køleskab skal være tømt for madvarer m.m. Slutrengøring af huset samt vask af sengelinned og håndklæder er obligatorisk og bestilles og betales på servicekontoret.

8. Forsikring

Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for lejeren, så længe denne bebor ferieboligen, da der ikke er tegnet andet forsikring end bygningsforsikringen.

9. Behandling af hus

Lejeren er forpligtet til at behandle huset med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet lejeren hæfter for alle skader, som lejeren selv eller andre ledsagende personer har forårsaget. Lejeren skal før afrejse erstatte alle forvoldte skader på ferieboligen og inventaret. Skulle der under lejemålet opstå skader på boligen eller inventaret, skal udlejer omgående underrettes herom af lejeren.

11. Fjernsyn, DVD m.m.

I feriehuset findes der fjernsyn og DVD. Da disse ting står gratis til rådighed for lejeren, kan lejer ikke gøre krav gældende ved kortvarige, uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald. Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v. I sådanne tilfælde bedes lejer give udlejer meddelelse om forholdet, således at udlejer hurtigst muligt at sørge for reparation. (Der er mulighed for opkobling til internet, henvendelse til servicekontoret).

12. Ændringer i forhold som ikke vedrører selve huset

Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve huset (f.eks. ændring af bademuligheder, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud etc.). Endvidere kan udlejer ikke gøres ansvarlig for div. skadedyr (myrer, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.fl.) i eller ved feriehuset.

13. Sengelinned og håndklæder (ikke badehåndklæder)

Sengelinned og håndklæder findes i huset. Vask skal bestilles og betales på servicekontoret inden afrejse.

14. Indflytning/fraflytning

Såfremt andet ikke er aftalt, er der indflytning fra kl. 16.00 lørdage og fraflytning inden kl. 11.00 lørdage.

15. Betaling

Leje fra ....

1. rate : 25% x ....

2. rate : 75% x .... + a'conto el

Dato Dato

---------------------------------- ----------------------------------------

---------------------------------- -----------------------------------------

Lejer Udlejer